Quiz om älgar

Testa dina kunskaper om älgen i detta quiz med 10 frågor om älgar. Läs varje fråga och välj sedan rätt svar utifrån fyra alternativ.

Efter att du valt ett alternativ kommer du att se en kort faktaruta med rätt svar samt en förklaring med mer information som kan vara intressant att känna till. Scrolla sedan vidare neråt till nästa fråga.

I slutet av quizet när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning att göras där du får veta hur många rätta svar du fått. Dessutom får du ett betyg som går ifrån nybörjare och vidare till godkänt, väl godkänt och slutligen mycket väl godkänt. Betyget baseras på din kunskapsnivå.

Utmana gärna dina vänner och familj för att se vem som kan mest fakta om älgar!

Vad har älgen i Europa för vetenskapligt namn?
Vad brukar älgen kallas för?
Under vilken årstid brukar älgen para sig?
Vid vilken ålder blir en älgko vanligtvis könsmogen?
Älgtjurar har två typer av horn, stånghorn/grenhorn och ... ja vadå?
Vad kallas älgens ungar?
Vad har älgen för topphastighet?
Vilken ordning tillhör älgen?
Hur många magar har en älg?
Älgen finns i alla svenska landskap förutom ett. Vilket?