Fakta om kameleonter

Kameleonter är en typ av ödla som har blivit särskild känd för sin förmåga att ändra färg. De lever framförallt i träd och buskar och påträffas sällan på marken. Vi har samlat ihop 15 fakta om kameleonter som kan vara intressanta att känna till.

En endemisk kameleont på Madagaskar
En endemisk kameleont på Madagaskar. Foto: Jan Bures/Shutterstock
 1. Kameleonten är en reptil som ingår i ordningen fjällbärande kräldjur och underordningen ödlor.
 2. Totalt finns det omkring 200 olika kameleontarter. De lever huvudsakligen i Afrika och nästan hälften av dem finns på ön Madagaskar.
 3. Kameleonten har blivit känd världen över för sin förmåga att ändra färg. Detta sker genom optiska hudceller som ligger i olika skikt där varje skikt kan skapa en annan färg. Kameleonter använder färgskiftningarna vid parning och för att visa aggressivitet samt för att reglera sin kroppstemperatur.
Två Panterkameleonter som skiftat färg
Två Panterkameleonter som skiftat färg. Foto: Vaclav Sebek/Shutterstock
 1. Storleken kan variera stort mellan olika kameleontarter. Vissa arter är så små som 3,5 cm medans andra kan bli upp till 70 cm långa.
 2. Kameleonter har en tunga som i snitt är cirka dubbelt så lång som den egna kroppslängden. Hos människor skulle detta motsvara en tunglängd på över 3 meter.
Kameleont som sträcker ut sin tunga för att fånga en insekt
Kameleont som sträcker ut sin tunga för att fånga en insekt. Foto: Svoboda Pavel/Shutterstock
 1. Kameleonter kan flytta på sina ögon individuellt. Varje öga kan röra sig 180 grader, vilket gör det möjligt för en kameleont att få en 360 graders vy vid behov. På så vis kan kameleonter även upptäcka rovdjur som smyger bakifrån.
 2. I stort sett alla kameleonter äter en blandning av olika insekter. Vissa större arter äter även leddjur och mindre ryggradsdjur. Jemenkameleonten inkluderar även växter i sin föda.
 3. Vissa kameleonter kan leva i upp till 10 år. I det vilda lever en kameleont i snitt mellan 2 och 3 år. De som lever i fångenskap brukar uppnå en längre livslängd.
En kameleont som fångat och äter en insekt
En kameleont som fångat och äter en insekt. Foto: Ondrej Prosicky/Shutterstock
 1. Vissa kameleontarter föder levande ungar. De flesta kameleonter lägger dock mellan 5 och 40 ägg som begravs i jorden i väntan på kläckning.
 2. Kameleonter har fyra fötter med fem tår som de använder för att klättra och greppa tag om träd och grenar. De har även en gripsvans som går att använda till att slingra sig fast runt en gren och på så vis frigöra kameleontens fötter.
 3. Kameleonten finns omnämnd i texter som är över 4000 år gamla. Akkadierna kallade kameleonten för nes qaqqari, som betyder lejon på marken. Detta namn har levt kvar sedan dess och ordet kameleont kommer ifrån det grekiska ordet khamaileon, som betyder marklejon.
En afrikansk pygmekameleont, Rhampholeon acuminatus
En afrikansk pygmekameleont, Rhampholeon acuminatus. Foto: reptiles4all/Shutterstock

 1. Kameleonten är ett solitärt djur som föredrar att leva ensam, förutom vid parning. Vanligtvis har en kameleont sitt eget revir som de skyddar.
 2. Kameleonter saknar öron och uppfattar istället ljud via vibrationer från omgivningen. De kan uppfatta vibrationer som är inom frekvensen 200-600 hertz.
 3. Precis som andra reptiler ömsar kameleonten skinn. Detta sker oftare ju yngre kameleonten är i takt med att den växer och blir större. En vuxen kameleont ömsar fortfarande skinn med jämna mellanrum, men inte lika ofta.
En kameleont som ömsar skinn
En kameleont som ömsar skinn. Foto: ViSukanya/Shutterstock
 1. Kameleonter kan se ultraviolett ljus, vilket gör det lättare för dem att se sitt byte.

1 svar på ”Fakta om kameleonter”

Lämna en kommentar