Fakta om nyckelpigor

Nyckelpigan är en typ av skalbagge med det vetenskapliga namnet Coccinellidae. I Sverige har nyckelpigan även kallats för gullhöna.

Det finns tusentals olika arter runtom i världen. Den vanligast förekommande arten i Sverige är den sjuprickiga nyckelpigan. Vi har samlat ihop 15 fakta om nyckelpigor som kan vara intressanta att känna till.

En röd nyckelpiga som är påväg för att äta bladlöss
En röd nyckelpiga som är påväg för att äta bladlöss. Foto: cherryyblossom/Shutterstock
 1. Nyckelpigor finns i många olika färger och arter. Totalt i världen finns det omkring 6000 arter, varav ett 60-tal nyckelpigsarter har påträffats i Sverige.
 2. Det finns nyckelpigor på alla kontinenter i världen förutom på Antarktis.
En gul nyckelpiga, Psyllobora vigintiduopunctata
En gul nyckelpiga, Psyllobora vigintiduopunctata. Foto: HWall/Shutterstock
 1. Nyckelpigor är ett nyttodjur som också används som ett naturligt alternativ till bekämpningsmedel. En enskild nyckelpiga kan äta uppemot 5000 insekter under sin livstid. Bladlöss och sköldlöss är den vanligaste födan.
 2. Nyckelpigans luktorgan sitter i antennerna. Med hjälp av små borst på dess antenner kan den även känna av vibrationer och luftrörelser.
  Närbild på en nyckelpiga och dess antenner
  Närbild på en nyckelpiga och dess antenner. Foto: Achkin/Shutterstock
  1. En vuxen nyckelpiga har en livslängd på cirka 1 år.
  2. Nyckelpigor faller i dvala under vintern och övervintrar i grupp tillsammans med andra nyckelpigor. När kylan kommer söker de sig till en skyddad plats under bark, lövhögar och små håligheter i träd.
  3. Svenska nyckelpigor parar sig under sen vår och tidig sommar. Därefter lägger de mellan 10-50 ägg om dagen som sedan blir till larver. När larverna utvecklats tillräckligt lägger de sig i en puppa och vidareutvecklas sedan till en nyckelpiga.
  Nyckelpigsägg som håller på att utvecklas till larver
  Nyckelpigsägg som håller på att utvecklas till larver. Foto: Protasov AN/Shutterstock
  1. Nyckelpigor spelar döda när de känner sig hotade. De kan även utsöndra ett gift i form av en gulaktig vätska. Det är detta fenomen som sker när man talar om att en nyckelpiga kissar.
  2. En typisk nyckelpiga är mellan 3-10 mm lång.
  3. Nyckelpigor kan uppnå hastigheter på uppemot 35 kilometer i timmen när de flyger. Vid behov kan nyckelpigan flyga över 10 mil och stanna uppe i luften i 60 minuter utan att mellanlanda.
  En flygande nyckelpiga
  En flygande nyckelpiga. Foto: poidl/Shutterstock
  1. Antalet prickar varierar mellan olika nyckelpigsarter. Vissa arter har olika antal prickar medans andra arter alltid har samma antal prickar. En del nyckelpigsarter saknar prickar överhuvudtaget.
  2. Nyckelpigan har symboliserat en rad olika saker genom historian. Under medeltiden ansågs den sjuprickiga nyckelpigan vara Jungfru Marias sändebud på jorden. Nyckelpigor har även varit en symbol för fruktsamhet. I vissa delar av Sverige trodde man också att nyckelpigan kunde förutspå vädret.
  En sjuprickig nyckelpiga som tidigare ansågs vara Jungfru Marias sändebud på jorden
  En sjuprickig nyckelpiga som tidigare ansågs vara Jungfru Marias sändebud på jorden. Foto: HWall/Shutterstock
  1. Antalet nyckelpigor har minskat världen över i takt med ett ökat användande av bekämpningsmedel.
  2. Nyckelpigor blir kannibaler ifall det är ont om föda. Då äter de ägg, larver eller unga nyckelpigor. Honan lägger även icke-befruktade ägg för att säkerställa att det finns mat till de nykläckta larverna.
  3. Fåglar, grodor, getingar och spindlar är nyckelpigans huvudsakliga fiender.

  Lämna en kommentar