Fakta om Vintergatan

Vintergatan är det svenska namnet på den galax som vi själva tillhör. Under forntiden var det vanligt att väderspåmän ansåg det möjligt att beräkna den kommande vintern utifrån Vintergatans utseende.

Vi har samlat ihop 15 fakta om Vintergatan som du kanske inte kände till sedan tidigare, inklusive storlek, vikt, antal planeter och ålder enligt uppskattningar från ledande astronomer och forskare.

Vintergatan som lyser upp på den mörka natthimlen
Vintergatan som lyser upp på den mörka natthimlen. Foto: Kevin Key/Shutterstock
 1. Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår, enligt NASA.
 2. I galaxen ingår bland annat Solsystemet, som är det vardagliga namnet på det planetsystem som Jorden är en del av.
 3. Astronomer tror att Vintergatan föddes ur ett roterande gasmoln som bestod av väte och helium, för 13,6 miljarder år sedan.
Foto: John A Davis/Shutterstock
 1. Namnet Vintergatan har sitt ursprung i fornnordisk mytologi.
 2. På engelska heter galaxen “Milky Way” vilket i sin tur kommer ifrån grekiskans Γαλαξίας κύκλος, Galaxías kýklos, som kan översättas som mjölkringen. Det grekiska namnet har sitt ursprung i en legend om Zeus, Hera och Herakles.
 3. Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor enligt uppskattningar som gjorts.
 4. Enligt ledande astronomer finns det minst en planet för varje stjärna i Vintergatan. I teorin kan det finnas 3,5 miljarder planeter som ser ut precis som jorden, bara inom vår galax.
Foto: Dima Zel/Shutterstock
 1. Det tar mellan 225-250 miljoner år för Solsystemet att genomföra ett varv runt Vintergatans centrum, ett fenomen som kallas för solsystemets galaktiska år.
 2. Det finns mindre galaxer som kretsar runt Vintergatan, bland annat Magellanska molnen, som består av två dvärggalaxer, Stora och Lilla magellanska molnet.
 3. Om cirka 4 miljarder år kommer Vintergatan och galaxen Andromeda att kollidera med varandra.
 4. I Vintergatans centrum finns Sagittarius A*, som beskrivs som ett supermassivt svart hål.
Foto: mapush/Shutterstock
 1. En stor del av Vintergatan är inte möjlig att se på grund av det som beskrivs som mörk materia.
 2. VV Cephei är namnet på Vintergatans största stjärna, som är 1900 gånger större än solen.
 3. Enligt beräkningar från forskare på NASA och ESA har Vintergatan en vikt som är 1500 miljarder gånger större än solens vikt.
 4. Vintergatan har tre spiralarmar, Sagittariusarmen, Perseusarmen och Orionarmen, varav den sista armen är den där vår egen sol är belägen.

Lämna en kommentar