Fakta om älgar

Älgar är ett av världens största landlevande djur. De förekommer i norra Europa samt Asien och Nordamerika. Vi har samlat ihop 15 fakta om älgar som kan vara intressanta att känna till.

Du kan också testa dina kunskaper i vårt quiz om älgar med olika frågor om älgen.

En älgtjur med horn
En älgtjur med horn. Foto: Bjorn Kristersson/Shutterstock
 1. Alces är det vetenskapliga namnet på älgar. Det finns två arter, europeisk älg (Alces Alces) och amerikansk älg (Alces americanus).
 2. Älgar tillhör ordningen partåiga hovdjur som är en del av familjen hjortdjur (Cervidae). Älgen är det största nu levande hjortdjuret i världen.
 3. I Sverige brukar älgen kallas för “Skogens konung” en referens till djurets storlek, då det är det största djuret som lever i våra svenska skogar.
 4. Älgar har en könsdimorfism, vilket innebär att älgtjuren än betydligt större än älgkon. Det kan skilja så mycket som 60 cm i mankhöjd och flera hundra kilo i vikt.
 5. De tyngsta älgtjurarna som man känner till har haft en vikt på uppemot 800 kilo. I Alaska finns underarten (Alces americanus gigas) där flera älgtjurar väger över 700 kilo. En svensk älgtjur väger oftast mellan 400-550 kilo där de allra största älgtjurarna väger uppemot 600-700 kilo.
 6. Älgar kan springa upp till 60 kilometer i timmen. Denna topphastighet når älgen endast vid flykt. I övrigt rör sig älgen relativt långsamt i jämförelse.
Två älgar som springer
Två älgar som springer. Foto: Piotr Krzeslak/Shutterstock
 1. De äldsta fossilen som hittats från släktet Alces är två miljoner år gamla. De äldsta fynden av Alces alces är omkring 100 000 år gamla.
 2. Älgar har fyra magar. De olika magarna heter våmmen, nätmagen, bladmagen och löpmagen.
 3. En älgko blir könsmogen vid cirka 2 års ålder. Dräktighetstiden varar sedan i ungefär 230-240 dygn. Vanligtvis föds det en kalv, även om det är relativt vanligt förekommande med två kalvar. Det dröjer sedan ett år innan älgkon stöter bort sina kalvar.
Älgko med sin kalv
Älgko med sin kalv. Foto: Marcin Perkowski/Shutterstock
 1. Parningstiden pågår under hösten och redan i slutet av september börjar älgkornas brunst. Ju längre norrut som älgarna lever, desto senare börjar älgkornas brunst.
 2. Älgtjurar har två typer av horn, stånghorn och skovelhorn.
 3. Sverige är det älgtätaste landet i världen. Runtom i landet finns det omkring 250 000 – 350 000 älgar under sommartid. På hösten börjar sedan älgjakten och då skjuts uppemot 90 000 av dem.
 4. Älg finns i alla svenska landskap förutom Gotland.
 5. Det finns vita älgar i Sverige och Norge. De vita älgarna har en brist på eumelanin eller feomelanin som ger en ljusare färg.
 6. Älgar tappar sina horn varje år. Det är endast älgtjurar som har horn och när de sedan växer tillbaka så kan de växa uppemot 2 centimeter varje dag.

Lämna en kommentar