Fakta om Uranus

Uranus är en planet i vårt solsystem som enkelt känns igen tack vare sin blåa färg. Vi har samlat ihop 15 fakta om Uranus, som du kanske inte kände till sedan tidigare.

 1. Uranus är den sjunde planeten från solen och är den tredje största planeten inom vårt solsystem med en diameter som uppgår till 50 724 kilometer.
 2. Ett uranusdygn är cirka 17 timmar och 14 minuter, vilket är den tid som det tar för planeten att rotera ett varv runt sin axel.
 3. Uranus är en så kallad isjätte, men var tidigare klassificerad som en gasjätte tillsammans med gasjättarna Jupiter och Saturnus, men till skillnad från dem så utgörs Uranus massa framförallt av vatten, metan och ammoniak.
3d-rendering av Uranus
Foto: joshimerbin/Shutterstock
 1. Det är cirka 3 miljarder kilometers avstånd mellan jorden och Uranus. För rymdsonden Voyager 2 tog det hela 9,5 år att komma dit.
 2. Uranus har en blå-grön färg, som kommer ifrån metangasen som finns i planetens atmosfär.
 3. Det tar omkring 84 år för Uranus att snurra ett varv runt solen, vilket motsvarar 30 687 dagar på jorden. En människa som är 84 år gammal skulle alltså ha en uranusålder som motsvarar 1 år.
 1. Uranus atmosfär består av 82,6 % väte, 15,2 % helium och 2,3 % metan.
 2. Det blåser kraftiga vindar på Uranus med vindhastigheter som kan uppgå till 900 kilometer i timmen. Vid ekvatorn blåser vindarna i motsatt riktning av planetens rotation och tvärtom gäller vid dess pooler där det råder medvind.
 3. Uranus upptäcktes med teleskop på 1700-talet av William Herschel. Dessförinnan hade astronomer misstagit planeten för en stjärna. Herschel i sin tur trodde först att det rörde sig om en slags komet, men med hjälp Eric Prosperin, som var en svensk astronom kunde det fastställas att Uranus var en planet.
Fiktiv bild som föreställer en ung William Herschel.
Fiktiv bild som föreställer en ung William Herschel.
 1. Uranus omges av ett ringsystem som består av 13 ringar. Runt planeten finns även 28 månar. Den största månen har fått namnet Titania.
 2. Uranus har en annorlunda axellutning jämfört med andra planeter i vårt solsystem med en rotation som har en lutning på 97,77 grader.
 3. Uranus har fått sitt namn efter Uranos, som enligt grekisk mytologi är far till Kronos och farfar till Zeus. Planeten har även fått två astronomiska symboler: ♅ och ⛢. På kinesiska, japanska, koreanska och vietnamesiska har isjätten fått namnet ”himlens kungastjärna”.
Fiktiv bild av den grekiska himmelsguden Uranos.
Fiktiv bild av den grekiska himmelsguden Uranos.

 1. Uranus har en medeltemperatur på -195°C. Den kallaste temperaturen som uppmätts var -224℃.
 2. Uranus har föreslagits som en potential plats för att utvinna helium-3.
 3. Uranus har den näst lägsta densiteten av alla planeter i vårt solsystem. Trots att planeten är betydligt större än jorden, så är gravitationskraften lägre. I teorin är det därför möjligt att stå på toppen av Uranus moln, under förutsättning att vi hade klarat av att utstå planetens extremväder.

Lämna en kommentar